2013’ün Sinema Kitapları Seçkisi

416713_2

Rekin Teksoy’un Ansiklopedik Sinema Terimleri Sözlüğü

Rekin Teksoy

Oğlak Yayınları

Sözlükte yer alan maddelerin büyük çoğunluğu kısaca tanımlansa da, önemli sinema kurumları ve kuruluşları, sinema akımları, sinema tarihinde iz bırakan olaylarla ilgili maddelerde geniş açıklamalara yer verilmiş. Böylece sözlük, ansiklopedik bir nitelik de kazanmış. Açıklanan her maddenin yanında İngilizce, Fransızca ve İtalyanca karşılıkları alıyor.

nuce_28012013-122727-1359372447.11

Filmozofi

Daniel Frampton

Metis Yayınları

Sinemayı başlı başına felsefi bir alan, bir düşünme çabası olarak gören yazar ve sinemacı Daniel Frampton, getirdiği yeni yönteme “filmozofi” adını veriyor ve şimdiden derslere, tartışmalara konu olan bu yöntemi şöyle tanımlıyor: “Filmozofi, filmi bir tür düşünme olarak ele alır, film-varlığa ve film biçimine dair bir teori geliştirir. Filmozofinin film-varlıkla ilgili temel kavramı, deneyimlediğimiz görüntü ve seslerin kuramsal yaratıcısı olan ‘film-zihin’dir. Filmozofinin önerdiği film biçimi kuramı da ‘film-düşünme’dir ve bir biçimin eyleminin film-zihnin dramatik düşünmesi olarak görülmesini mümkün kılar. Dolayısıyla filmozofi, bir anlamda, hem anlatının berisinde kalanlarla ilgili ‘gösterim’ kuramlarının hem de sahneleme estetiği kuramlarının bir uzantısı ve tamamlayıcısı olarak da görülebilir.

say_kisa_film_yap

Kısa Film Yapımı

Jim Piper

Say Yayınları

Jim Piper, kısa film tutkunlarından birisi. Yıllardır yüzlerce öğrencisini kısa film konusunda yüreklendiriyor ve onlara destek oluyor. Piperın bu alandaki en yetkin çalışması olan, gerekli ekipman ve teknik bilgisinin yanı sıra, kendi filminizi yapabilmek için size yüzlerce fikir ve yaklaşım sunuyor.

senaryo yazımı

Senaryo Yazımı

William Miller

Hayalperest Kitap
Senaryo yazmak isteyenlerin sorduğu ilk soru: ‘Nasıl yazılır? ‘ Her şey bir senaryoyu başlatabilir. Başlama atışını duyan beyin harekete geçer, sahnelerden repliklere, düşsel yüzlerden, ürkütücü imajlara sıçrayarak ilerlemeye koyulur. ‘Sinapsis’, ‘Film Öyküsü’, ‘Tretman’ gibi tuhaf isimleri olan istasyonlar arasında, benzersiz bir serüvene doğru sarsılarak ilerler. Ama öncelik hep hikâyededir. Çünkü filmler hikâyeler üzerine inşa edilir. Sağlam bir hikâye ise -tüm sinema tarihinin de gösterdiği gibi- az bulunur bir nesnedir, çünkü benzersizdir

sinema-ve-psikanaliz-filmler-ve-bilincdisi_avatar_orj

Sinema ve Psikanaliz; Filmler ve Bilinçdışı

Özden Terbaş

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları

Bu kitap, bu iki disiplinin ülkemizdeki etkileşimi üzerine odaklanan bir ilk kitap olma özelliğini taşıyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları ve İstanbul Psikanaliz, Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Derneği (Psike İstanbul) işbirliğiyle yayımlanan bu derleme, Psike İstanbul bünyesindeki psikanalistler ve psikanalist adaylarıyla ve izleyenlerin etkin katılımlarıyla birlikte oldukça verimli bir atmosferde geçen Sinema Akşamları toplantılarını okuyucuyla buluşturmayı hedefliyor.

325827b

Psikanalitik Açıdan Theo Angelopoulos

Ayça Gürdal Küey, Sanatçı ile Buluşma: Theo Angelopoulos

Bağlam Yayınları, 2013,96 Sayfa  9 Lira

Kendisini oldukça sade bir insan olarak tanımlayan Angelopoulos, yapıtlarında insan ilişkilerini bütün derinliği ve trajedisiyle sunar. Sineması, biz psikanalistler için sürgün, kayıp, yas, sınır, baba gibi temalarıyla oldukça çekicidir. Zamanı işleyişi çarpıcıdır. Bütün melankolik öğelere, ayrılık ve hüzüne rağmen filmleri umut doludur. En karanlık sahnede ansızın canlı bir renk beliriverir. Filmlerine eşlik eden deniz, hemen her filminde yer alan bir çocuk ya da bir ergen umuda açılan kocaman bir kapı gibidir. Ve umut hiç bitmez, her son söz başlayan bir ilk sözdür.

Kitapta yer alan yazılar, İstanbul Psikanaliz Derneği tarafından 18 Şubat 2012 tarihinde 1. Sanatçıyla buluşma etkinliğinde sunulan konuşma metinlerinden oluşuyor. Ayça Gürdal Küey’in yayına hazırladığı kitapda dokuz metin var. Angelopoulos sinemasını psikanalitik açıdan inceleyen psikiyatrların yazılarından oluşan çalışma, farklı disiplinlerin birbirleriyle ilişkilerine nitelikli bir örnek sunuyor. Angelopolulos sinemasındaki psikanalitik yaklaşımları usmanla yorumlarıyla incelemeyfırsatı sunan bir çalışma

isyan

İsyanın Sinema Hali

İsyan ve Devrim Filmleri

Yeşim Dinçer

Yordam Yayınları, 2013

368 Sayfa, 20 Lira

Dünya sinemasının isyan ve devrim temalı başyapıtlarından oluşan bu seçki, 50 filmden oluşuyor. Potemkin Zırhlısı, Metropolis, Modern Zamanlar, … Karası, Z (Ölümsüz), Frınların Saati, İsyan, 1900, Özel Bir Gün, Kızıllar, Yol, Ülke ve Özgürlük, Sarhoş Atlar Zamanı, V for Vendetta sinema yazarlarının kaleme aldığı geniş kapsamlı inceleme yazılarıyla… Kalanı, Yeşim Dinçer’in hazırladığı künye bilgileri ve kısa film öyküsünden oluşan nitelikli bir listeyle…

Besime Şen, Bülent Görücü, Çağrı Kınıkoğlu, Gökhan Dinçer, Hacı Orman, Kutay Ucun, Meral Gündoğdu Salioglou, Necla Algan, Neslihan Cangöz, Seray Genç, Yeşim Dinçer, Yıldız Silier ve Zahit Atam inceleme yazılarında seçtikleri filmlerin tarihsel ve politik arkaplanını okumakla kalmıyor; yedinci sanata damgasını vurmuş Bernardo Bertolucci, Charlie Chaplin, Costa Gavras, Ettore Scola, Fernando Solanas, Fritz Lang, Gillo Pontecorvo, Ken Loach, Osman Sembene, Sergey Ayzenştayn ve Yılmaz Güney gibi önemli yönetmenlerin sinemasına da ışık tutuyorlar. Sinemanın yüzyıllık tarihi içerisinde soluk alıp veren “isyan ruhu” bu filmlerde yaşıyor.

#Daniel Frampton#Filmozofi#Hayalperest Kİtap#İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları#Jim Piper#Kısa Film Yapımı#Metis Yayınları#Oğlak Yayınları#Özden Terbaş#Rekin Teksoy#Say Yayınları#Senaryo Yazımı#Sinema ve Psikanaliz; Filmler ve Bilinçdışı#William Miller

Bir Cevap Yazın

Your email address will not be published / Required fields are marked *